Proiecte anul 2021

I. Proiecte în derulare- anul 2021

1.Reabilitare și modernizare Grădiniță în localitatea Tulghieș, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- elaborare proiect tehnic și execuție lucrări – (proiect finanțat prin Programul Operațional Regional).
2. Investiții în infrastructuri mici, zona centrală a localității Mireșu Mare, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- execuție de lucrări- (proiect finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- fonduri europene)
3.Înființare și dotare grădiniță cu două săli de grupă în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș – execuție de lucrări- (proiect finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- fonduri europene)
4. Rețea de canalizare menajeră și racorduri de canalizare în localitățiile Mireșu Mare, Iadăra, Remeți pe Someș și Tulghieș, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- execuție de lucrări- (proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală)
5. Extindere rețea de canalizare menajeră în localitățiile Dăneștii Chioarului și Lucăcești, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- execuție de lucrări- (proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală).
6. Noi servicii sociale în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- proiect în parteneriat cu DGASPC MARAMUREȘ.

II- Proiecte depuse spre finanțare

1.Modernizare străzi de interes local– 30 km- depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI)
2.Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Mireșu Mare, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș -depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI).
3. Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Remeți pe Someș, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș-depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI).
4.REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE CLADIRE – SEDIU PRIMARIE, LOC MIRESU MARE, COMUNA MIRESU MARE, JUDETUL MARAMURES-depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI).
5.REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL, LOC. IADARA, COMUNA MIRESU MARE, JUDETUL MARAMURES- depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI).
6.CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I – VIII, LOC. LUCACESTI, COMUNA MIRESU MARE, JUDETUL MARAMURES- depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI).
7.Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș”- proiect în parteneriat cu ADI MARAMUREȘ- Programul Operațional Infrastructura Mare.
8.Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale Mireșu Mare și a structurilor arondate acesteia din Comuna Mireşu Mare, Județul Maramureş, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2- proiect depus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

COMUNA MIREȘU MARE
str.Dorobanților, nr.39, Mireșu Mare, jud.Maramureș
CUI: 3627625
cod poștal: 437185
tel: 0262-284.205, fax: 0262-284.001

 
Bucurosi de Oaspeti!

Nu există niciun comentariu