Mireșu Mare – Informații de interes public – 2021

18.10.2021 – COMPENSAREA CONSUMULUI LA  ENERGIE ELECTRICA si GAZE – Pliant

24.08.2021 – HOTĂRÂREA-nr.69

VERIFICARE SOLICITĂRI

FORMULARE ONLINE

SESIZĂRI

PLĂȚI ONLINE

26.01.2021 – PERSOANE  DESEMNATE – Campania depunere declarație unică

15.02.2021 – Informare strategia de dezvoltare (2)

258. F01-PO-08 Cerere tip

260. F03-PO-08 Reclamatie

01.09.2021 – STATE DE PERSONAL

06.09.2021 – Anunt angajare

Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Buletin Informativ – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice

Fiecare autoritate sau institutie are obligatia sa comunica din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza activitatea

b) structura organizatorica

c) conducerea institutiei

d) datele de contact

e) sursele financiare

f) programele si strategiile

g) lista documentelor de interes public

h) lista documentelor produse si/sau gestionate conform legii

j) programul de audiente

i) modalitatea de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considerata vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

Art. 22- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din lege.
(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabila.

Solicitare informații

Pentru a solicita Primăriei Comunei Mireșu Mare, informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi:

Persoana Desemnata:

Bîrle George Daniel

Coordonate de contact

Telefon: 0262 284 205

adresa de email: primaria@miresu-mare.ro

Program de funcţionare: luni – joi 8.00-16.00, vineri 8.00-14.00

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

 
Bucurosi de Oaspeti!

Nu există niciun comentariu