All posts in Uncategorized

26.02.2019 – Dispoziția nr. 44

18.03.2019-Dispozitii 1-5

……………….-Dispozitii 6-20

……………….-Dispozitii 21-29

……………….-Dispozitii 30-39

……………….-DISPOZITII 40-51

Dispozitii 52-55

DISPOZITII 56-59

DISPOZITII 60-63

DISPOZITII 64-66

DISPOZITII 67-69

DISPOZITII 70-71

DISPOZITII 72

DISPOZITII 73-74

DISPOZITII 75-76

DISPOZITII 77-79

DISPOZITII 80-81-82

DISPOZITII 83-84

DISPOZITIA 85-86

DISPOZITIA 87-88

DISPOZITIA NR. 89

dispozitia nr 90

dispozitia nr 91

dispozitia nr 92

dispozitia nr 93

dispozitia 94

dispozitia 95

dispozitia 96

dispozitia 97

dispozitia 98

dispozitia 99

dispozitia 100

dispozitia 101

dispozitia 102

dispozitia 103

DISPOZITIILE 104-106

DISPOZITIA NR 107

DISPOZITII 108-111

DISPOZITII 112-113

DISPOZITII 114-116

DISPOZITII 117-119

DISPOZITII 120-123

DISPOZITIA 124

 

IANUARIE 2019

14.01.2019-Invitatie -Sedinta ordinara a CL Miresu Mare

FEBRUARIE 2019

18.02.2019 – Anunt CONCURS ACHIZITII

MARTIE 2019

15.03.2019 – Proces verbal de selectie a dosarelor de concurs

16.03.2019-ANUNT PUBLIC-Exploatare adregate minerale

………………..-VIRUS WEST NILE- Controlul infectiilor

………………..-VIRUSUL PPA-masuri de protectie

21.03.2019 – Proces Verbal afisare proba scrisa

26.03.2019-CONCURS- Recrutare pentru functia de Consilier-Rezultatele la proba de interviu

27.03.2019 – Raportul final al concursului de recrutare

APRILIE 2019

11.04.2019-ANUNT-Concurs de recrutare-CONSILIER REGISTRU AGRICOL

………………-Bibliografie

19.04.2019-Proces verbal de selectie a DOSARELOR DE CONCURS

23.04.2019 – Afisarea publica a documentelor tehnice – Cadastru

24.04.2019 – REZULTATE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE TEMPORAR VACANTA – DEBUTANT REGISTRU AGRICOL

…………………..-Rezultate la proba de interviu

…………………. – Proces verbal afisare proba scrisa

25.04.2019 – Rezultat final concurs registru agricol functie publica temporar vacanta-debutant

MAI 2019

03.05.2019 – CONCURS – Recrutare Inspector compartiment agricol

13.05.2019-Proces verbal selectie dosare concurs data 15.05.2019

14.05.2019 – ANUNT CONCURS IMPLEMENTARE PROIECTE

15.05.2019-ANEXĂ MODIFICARE CALITATE ANUNȚ – Concurs implementare proiecte

16.05.2019 – REZULTATE FINALE CONCURS COMPARTIMENT AGRICOL-DEBUTANT

28.05.2019 – CONCURS – Proces verbal de selectie a dosarelor

IUNIE 2019

06.06.2019 – FLORILE SOMEȘULUI 2019

IULIE 2019

02.07.2019 – ANUNT CONSULTARE PUZ SC CIKEN CENTER SRL

03.07.2019 – Întoarcere la obârşii – Întâlnire cu fiii satului

SEPTEMBRIE 2019

18.09.2019-Invitatie sedinta CL

OCTOMBRIE 2019

28.10.2019 – Proiect împotriva violenței domestice

NOIEMBRIE 2019

07.11.2019 – Anunț selecție parteneri

19.11.2019 – Anunt de prelungire termen depunere dosar selectie parteneri

………………- Metodologie de selectie a partenerilor- REV.1

20.11.2019 – State de personal

20.11.2019 – Concert extraordinar de Colinde

DECEMBRIE 2019

05.12.2019 – Proces verbal evaluare dosare selectie parteneri

09.12.2019 – Invitatie sedinta CL

PROGRAMUL PRIMĂRIEI MIREȘU MARE – Crăciun 2019

 

 

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC
Privind decizia etapei de încadrare

COMUNA MIREȘU MARE, titular al proiectului “Deschidere și amenajare carieră de piatră în comuna Mireșu Mare, localitatea Iadăra, județul Maramureș”, propus a fi amplasat în comuna Mireșu Mare, localitatea Iadăra, fn, jud.Maramureș, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare către Agenția pentru protecția Mediului: “nu se supune evaluării impactuliasupra mediului și nu se supune evaluării adecvate”, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str.Iza, nr.1A, jud.Maramureș, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.
Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț în presă.

IANUARIE 2018

19 ian 2018 Ajutor de minimis pentru crescătorii de porci din rasele Bazna șiMangaliță

19 ian 2018 Inventarierea echipamentelor de aplicare a produselor de protecția plantelor

26 ian 2018 INVITAȚIE CONVOCATOR SEDINȚĂ CONSILIUL LOCAL IANUARIE 2018

 

MARTIE 2018

LICITAŢIE-CONCESIUNE PĂŞUNI -(3 martie 2018)

07. 03. 2019 – Anunţ – Invitaţie – Şedintă Consiliu Local

19.03.2018 – CONCURS ocupare post muncitor

 

APRILIE 2018

20.04.2018 – ANUNŢ – Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut

 

MAI 2018

04.05.2018 – ANUNŢ concurs inspector debutant, compartiment Camera agricolă

22.05.2018 – ANUNŢ- Convocator şedinţă ordinară a Consiliului Local

 

IUNIE 2018

Lista cotribuabililor arondaţi pentru completarea declaraţiei unice a veniturilor suplimentare

AUGUST 2018

09.aug. 2018 – Publicatie de vanzare imobiliara

SEPTEMBRIE 2018

14.sept.2018 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice – CONSILIER  REGISTRUL AGRICOL

OCTOMBRIE 2018

16.10.2018 – CONCURS – Proces verbal afisare proba scrisa

16.10.2018 – CONCURS – Rezultatele la proba de interviu

17.10.2018 – Rezultate CONCURS –  Consilier debutant

NOIEMBRIE 2018

Miresu Mare – Documente necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate

Anunt – Obtinerea titlului de proprietate in zonele cooperativizate din Miresu Mare

15.11.2018 – Anunț public Miresu Mare – Deschidere și amenajare carieră de piatră în comuna Mireșu Mare, localitatea Iadăra

20.11.2018 – INVITATIE SEDINȚĂ CL

DECEMBRIE 2018

PFA-Reducerea obligatorie a numarului de activitati

12.12.2018 -INVITATIE ȘEDINȚĂ CL

18.12.2018 – NOMENCLATOR  CU NUMELE STRAZILOR DIN MIRESU MARE