All posts in Proiecte

I. Proiecte în derulare- anul 2021

1.Reabilitare și modernizare Grădiniță în localitatea Tulghieș, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- elaborare proiect tehnic și execuție lucrări – (proiect finanțat prin Programul Operațional Regional).
2. Investiții în infrastructuri mici, zona centrală a localității Mireșu Mare, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- execuție de lucrări- (proiect finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- fonduri europene)
3.Înființare și dotare grădiniță cu două săli de grupă în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș – execuție de lucrări- (proiect finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- fonduri europene)
4. Rețea de canalizare menajeră și racorduri de canalizare în localitățiile Mireșu Mare, Iadăra, Remeți pe Someș și Tulghieș, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- execuție de lucrări- (proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală)
5. Extindere rețea de canalizare menajeră în localitățiile Dăneștii Chioarului și Lucăcești, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- execuție de lucrări- (proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală).
6. Noi servicii sociale în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- proiect în parteneriat cu DGASPC MARAMUREȘ.

II- Proiecte depuse spre finanțare

1.Modernizare străzi de interes local– 30 km- depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI)
2.Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Mireșu Mare, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș -depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI).
3. Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Remeți pe Someș, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș-depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI).
4.REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE CLADIRE – SEDIU PRIMARIE, LOC MIRESU MARE, COMUNA MIRESU MARE, JUDETUL MARAMURES-depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI).
5.REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL, LOC. IADARA, COMUNA MIRESU MARE, JUDETUL MARAMURES- depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI).
6.CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I – VIII, LOC. LUCACESTI, COMUNA MIRESU MARE, JUDETUL MARAMURES- depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI).
7.Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș”- proiect în parteneriat cu ADI MARAMUREȘ- Programul Operațional Infrastructura Mare.
8.Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale Mireșu Mare și a structurilor arondate acesteia din Comuna Mireşu Mare, Județul Maramureş, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2- proiect depus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

COMUNA MIREȘU MARE
str.Dorobanților, nr.39, Mireșu Mare, jud.Maramureș
CUI: 3627625
cod poștal: 437185
tel: 0262-284.205, fax: 0262-284.001

  • Reabilitare și modernizare Grădiniță în localitatea Tulghieș, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- licitație proiectare cu execuție
  • Investiții în infrastructuri mici, zona centrală a localității Mireșu Mare, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- execuție de lucrări
  • Înființare și dotare grădiniță cu două săli de grupă în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș   – execuție de lucrări
  • Noi servicii sociale în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- proiect în parteneriat cu DGASPC MARAMUREȘ
  • Rețea de canalizare menajeră și racorduri de canalizare în localitățiile Mireșu Mare, Iadăra, Remeți pe Someș și Tulghieș, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș- execuție de lucrări
  • Extindere rețea de canalizare menajeră în localitățiile Dăneștii Chioarului și Lucăcești, comuna Mireșu Marem județul Maramureș- execuție de lucrări
  • Teren multisport cu gazon sintetic multifuncțional 42 x 22 m- execuție de lucrări
  • Prezent și viitor în satele maramureșene- Centru multifuncțional pentru servicii sociale- depus spre finanțare.

2020

16.01.2020 – ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE

21.01.2020 – Proces verbal evaluare documente de eligibilitate

21.01.2020 – Proces verbal deschidere plicuri exterioare

28.01.2020 – Rezultat licitație

24.02.2020 – Anunț de participare licitație

24.02.2020 – Proces verbal afisare anunț participare licitație

2019

27.12.2019 – Anunț de participare licitație

18.12.2019 – Proces verbal deschidere oferte Iadara

19.11.2019-Proces verbal deschidere plicuri exterioare

20.11.2019 – Proces verbal verificare documente de eligibilitate

21.11.2019Proces verbsl evaluare financiara

22.11.2019Raportul procedurii

27.11.2019 – Anunț licitație inchiriere spațiu Iadăra- punct farmaceutic

1.EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚIILE DĂNEȘTII CHIOARULUI ȘI LUCĂCEȘTI, COMUNA MIREȘU MARE, JUD.MARAMUREȘ

2. REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚIILE MIREȘU MARE, IADĂRA, REMEȚI PE SOMEȘ ȘI TULGHIEȘ, COMUNA MIREȘU MARE, JUD.MARAMUREȘ

3.REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ MIREȘU MARE, CORP 2, COMUNA MIREȘU MARE, JUD.MARAMUREȘ.

4.ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ CU DOUĂ SĂLI DE GRUPĂ ÎN COMUNA MIREȘU MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ