All posts in Evenimente locale

”Present and future in Maramureș villages” (“Prezent și viitor în satele maramureșene”) este proiectul pe care Comuna Mireșu Mare în parteneriat cu ASSOC, dorește să îl deruleze în două comunități rurale cu sprijinul Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în calitate de Operator de Program (OP) pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. ASSOC este în parteneriat cu Primăria Mireșu Mare (Maramureș), Primăria Satulung (Maramureș) și Focus Care Academy AS (Norvegia).
Partenerii au avut activități comune în perioada 16 – 19 februarie 2020, când reprezentanți ai ASSOC și Primăriei Mireșu Mare s-au deplasat în Norvegia ca să cunoască îndeaproape modele de asistență socială scandinave, inițiativă bilaterală susținută de FRDS prin fonduri bilaterale Apel 1, apel care vizează identificarea partenerilor din statele donatoare, dezvoltarea unor parteneriate și pregătirea unei propuneri de proiect în cadrul Programului “Dezvoltare locală”. Ioan Mătieș – primar în Mireșu Mare, Florian Sălăjeanu – președinte ASSOC, și Alexandru Șereghi – manager proiecte, s-au întâlnit cu oficialii Focus Care Academy AS, ocazie cu care s-au completat anexele necesare depunerii aplicației în cadrul apelului “Dezvoltare locală” și au vizitat două centre de îngrijire rezidențială pentru vârstnici.
“Au fost activități bilaterale benefice și necesare. S-au identificat soluții pentru realizarea unui transfer de experiență în domeniul îngrijirilor pentru persoane vârstnice în cadrul programului de „Dezvoltare locală”, dar și informații legate de sustenabilitatea dezvoltării unor servicii sociale care să respecte standardele de calitate în domeniu. Pe durata șederii am avut întâlniri de lucru și am vizitat două instituții din apropiere de Trondheim. A fost impresionant prin prisma replicării unui mediu cât mai familiar pentru locuitorii acestor case”, a declarat Alexandru Șereghi manager proiect.
Costurile deplasării în Norvegia, în sumă de 3.780 euro, au fost suportate de FRDS, care susține reușita proiectului prin apelul bilateral încă din etapa premergătoare depunerii aplicației.
Întâlnirea din Norvegia a ajutat la întocmirea documentației necesare depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Prezent și viitor în satele maramureșene”,

proiect în care expertiza partenerului norvegian Focus Care Academy AS este necesară în scopul asigurării unui training persoanelor implicate în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în comunitatea Mireșu Mare.

Thomas Martin Wiggen, CEO Focus Care Academy AS, a prezentat modul în care, împreună cu echipa sa, a reușit să dezvolte compania care asigură personal de îngrijire vârstnici în Norvegia și a vorbit despre proiectul pe care deja îl are în România, la Iași, unde s-a dezvoltat un model de training, care oferă pregătire complementară pentru elevii școlii de asistenți medicali. Profesorii români au fost instruiți în Norvegia pentru o perspectivă practică a modelului de îngrijire norvegiană (în special despre îngrijirea paliativă).
Deplasarea în Norvegia a contribuit și la întărirea relațiilor parteneriale al căror scop este acela de dezvoltare a serviciilor sociale după modele norvegiene.

 

Comunitățile rurale au nevoie de un imbold ca să se poată dezvolta, iar pe lângă impulsul financiar, absolut necesar, mai e nevoie și de stimularea comunității, în așa fel încât membrii ei să își dorească progresul.

Primarul Comunei Mireșu Mare, ing. Mătieș Ioan și funcționarii instituției, împreună cu o echipă de experți din ASSOC, vor depune spre finanțare un proiect care are ca obiectiv oferirea de suport pentru un numar de 500 de persoane din Mireșu Mare și Satulung aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea unor măsuri de dezvoltare locală și județeană, care să contribuie la creșterea accesului la servicii sociale integrate, precum și la creșterea nivelului de satisfacție cu privire la calitatea acestora.

Modelele vor fi inspirate din Norvegia, unde, în perioada 16 – 19 februarie 2020 , reprezentanti ai comunei Miresu Mare și ASSOC vor participa la o activitate comună pentru pregătirea propunerii proiectului „Prezent și viitor în satele maramureșene”, ce va fi depus în cadrul apelului nr. 4 din Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Interesul echipei este de a contribui la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea calității serviciilor sociale.

Se intenționează derularea unor activități de suport pe linie de asistență socială, educație, sănătate, ocupare și locuire care să implice și administrațiile locale din Mireșu Mare și Satulung.

Proiectul sprijină inițiativele de consolidare a cooperării la diferite niveluri între entitățile publice și societatea civilă, între entitățile din România și din Norvegia promovând și un partener cu experiență relevantă norvegian, și anume Focus Care Academy LTD.