All posts in Informații

1.PLan de incadrare

2.A Situatia existenta – MIRESU M, TULGHIES, REMETI

2.B Situatia existenta – LUCACESTI.DANESTI

2.C Situatia existenta – IADARA, STEJERA

3.A Reglementari urbanistice – MIRESU M, TULGHIES, REMETI

3.B Reglementari urbanistice – LUCACESTI.DANESTI

3.C Reglementari urbanistice – IADARA, STEJERA

4.A UTR – Miresu Mare, Tulghies, Remeti

4.B UTR – Lucacesti Danesti

4.C UTR – Iadara, Stejera

5.Retele edilitare

6.Regimul juridic al terenurilor

Memoriu General

Regulament local de urbanism

 

ANUNȚ PUBLIC
Privind decizia etapei de încadrare

COMUNA MIREȘU MARE, titular al proiectului “Deschidere și amenajare carieră de piatră în comuna Mireșu Mare, localitatea Iadăra, județul Maramureș”, propus a fi amplasat în comuna Mireșu Mare, localitatea Iadăra, fn, jud.Maramureș, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare către Agenția pentru protecția Mediului: “nu se supune evaluării impactuliasupra mediului și nu se supune evaluării adecvate”, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str.Iza, nr.1A, jud.Maramureș, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.
Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț în presă.