ASSOC IDENTIFICĂ MODELE NORVEGIENE PENTRU VIITORUL SATELOR MARAMUREȘENE

Comunitățile rurale au nevoie de un imbold ca să se poată dezvolta, iar pe lângă impulsul financiar, absolut necesar, mai e nevoie și de stimularea comunității, în așa fel încât membrii ei să își dorească progresul.

Primarul Comunei Mireșu Mare, ing. Mătieș Ioan și funcționarii instituției, împreună cu o echipă de experți din ASSOC, vor depune spre finanțare un proiect care are ca obiectiv oferirea de suport pentru un numar de 500 de persoane din Mireșu Mare și Satulung aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea unor măsuri de dezvoltare locală și județeană, care să contribuie la creșterea accesului la servicii sociale integrate, precum și la creșterea nivelului de satisfacție cu privire la calitatea acestora.

Modelele vor fi inspirate din Norvegia, unde, în perioada 16 – 19 februarie 2020 , reprezentanti ai comunei Miresu Mare și ASSOC vor participa la o activitate comună pentru pregătirea propunerii proiectului „Prezent și viitor în satele maramureșene”, ce va fi depus în cadrul apelului nr. 4 din Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Interesul echipei este de a contribui la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea calității serviciilor sociale.

Se intenționează derularea unor activități de suport pe linie de asistență socială, educație, sănătate, ocupare și locuire care să implice și administrațiile locale din Mireșu Mare și Satulung.

Proiectul sprijină inițiativele de consolidare a cooperării la diferite niveluri între entitățile publice și societatea civilă, între entitățile din România și din Norvegia promovând și un partener cu experiență relevantă norvegian, și anume Focus Care Academy LTD.

 
Bucurosi de Oaspeti!

Nu există niciun comentariu