All posts in Uncategorized

 

ANUNȚ PUBLIC
Privind decizia etapei de încadrare

COMUNA MIREȘU MARE, titular al proiectului “Deschidere și amenajare carieră de piatră în comuna Mireșu Mare, localitatea Iadăra, județul Maramureș”, propus a fi amplasat în comuna Mireșu Mare, localitatea Iadăra, fn, jud.Maramureș, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare către Agenția pentru protecția Mediului: “nu se supune evaluării impactuliasupra mediului și nu se supune evaluării adecvate”, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str.Iza, nr.1A, jud.Maramureș, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.
Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț în presă.

IANUARIE 2018

19 ian 2018 Ajutor de minimis pentru crescătorii de porci din rasele Bazna șiMangaliță

19 ian 2018 Inventarierea echipamentelor de aplicare a produselor de protecția plantelor

26 ian 2018 INVITAȚIE CONVOCATOR SEDINȚĂ CONSILIUL LOCAL IANUARIE 2018

 

MARTIE 2018

LICITAŢIE-CONCESIUNE PĂŞUNI -(3 martie 2018)

07. 03. 2019 – Anunţ – Invitaţie – Şedintă Consiliu Local

19.03.2018 – CONCURS ocupare post muncitor

 

APRILIE 2018

20.04.2018 – ANUNŢ – Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut

 

MAI 2018

04.05.2018 – ANUNŢ concurs inspector debutant, compartiment Camera agricolă

22.05.2018 – ANUNŢ- Convocator şedinţă ordinară a Consiliului Local

 

IUNIE 2018

Lista cotribuabililor arondaţi pentru completarea declaraţiei unice a veniturilor suplimentare

AUGUST 2018

09.aug. 2018 – Publicatie de vanzare imobiliara

SEPTEMBRIE 2018

14.sept.2018 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice – CONSILIER  REGISTRUL AGRICOL

OCTOMBRIE 2018

16.10.2018 – CONCURS – Proces verbal afisare proba scrisa

16.10.2018 – CONCURS – Rezultatele la proba de interviu

17.10.2018 – Rezultate CONCURS –  Consilier debutant

NOIEMBRIE 2018

Miresu Mare – Documente necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate

Anunt – Obtinerea titlului de proprietate in zonele cooperativizate din Miresu Mare

15.11.2018 – Anunț public Miresu Mare – Deschidere și amenajare carieră de piatră în comuna Mireșu Mare, localitatea Iadăra

20.11.2018 – INVITATIE SEDINȚĂ CL

DECEMBRIE 2018

PFA-Reducerea obligatorie a numarului de activitati

12.12.2018 -INVITATIE ȘEDINȚĂ CL

18.12.2018 – NOMENCLATOR  CU NUMELE STRAZILOR DIN MIRESU MARE